057/36.03.03

Praktijkinfo

• Voor een dringende afspraak belt u naar 057360303

Als u écht dringend moet worden geholpen, dan regelen we dat.

• Een afspraak kost niets extra.

• Mocht het telefoonnummer gestoord zijn, bel dan later terug (soms zijn we op huisbezoek en niet altijd bereikbaar met de G.S.M.)


in het weekend / nacht het wachtdienstnummer: 1733.


Afspraak annuleren

Als u een afspraak hebt gemaakt en uw plannen veranderen, bel dan even op om die afspraak af te zeggen. Dan kan iemand anders nog van die tijd gebruik maken.
Annuleren kan alleen telefonisch.


Wat moet u meebrengen?

• uw identiteitsbewijs-met-foto
• kleefbriefjes van uw ziekenfonds voor bloedonderzoeken
• als u komt voor labo-onderzoek of gynecologisch onderzoek: altijd een kleefbriefje van uw ziekenfonds voorzien
• zie ook tarieven

Huisbezoeken

• U kan een huisbezoek alleen aanvragen op 057360303, niet via e-mail.

• Huisbezoeken worden gereserveerd voor patiënten die om gezondheidsredenen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Vraag geen huisbezoek aan "voor het comfort". Dat vertraagt de dienstverlening aan de patiënten die echt op een huisbezoek zijn aangewezen.

• Als het niet om een oproep wegens medische urgentie gaat, krijgen raadplegingen voorrang. Daarom bent u met een raadpleging doorgaans sneller geholpen. Het is ook goedkoper. Want op raadpleging krijgt u een remgeldvermindering.


Urgenties

Bel ons voor een urgentie meteen op. Verlies geen tijd door eerst naar de praktijk te komen en aan te bellen, behalve tijdens de raadplegingsuren.
Ook 's nachts en in het weekend zorgen wij ervoor dat ofwel wij ofwel een wachtdokter zo snel mogelijk hulp kan bieden via 1733

Werkonbekwaamheid


Een huisarts is geen “werkonbekwaamheidsattestvoorschrijfmachine: wees eerlijk en correct : een attest wordt u enkel voorgeschreven indien u werkelijk niet in staat bent om te werken of naar school te gaan. Attesten voor schoolverzuim door een andere reden dan ziekte zullen u geweigerd worden.

Voorschriften en attesten


Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen.
Ik kan en mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het mij daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens de raadpleging voldoende medicatievoorschriften. Maak best voor u thuis vertrekt een overzichtje van wat u nog in huis hebt.