Tarieven

Hoeveel betaalt u de dokter in 2021 en wat krijgt u terug van het ziekenfonds?

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende tarieven:

Vrije raadpleging: 27 euro
Voor een raadpleging betaalt u 27 Euro waarvan u 23 Euro terugkrijgt van uw ziekenfonds.
Als u bij ons een Globaal Medisch Dossier (GMD) heeft dan krijgt u 23 Euro terug.
Mensen met een verhoogde tussenkomst ('Omnio') krijgen respectievelijk 26 Euro terug.

Raadpleging op afspraak: 27 euro

Raadplegingen na 18.00 uur kosten 31,4 Euro. Die 4,00 Euro extra worden volledig terugbetaald aan patiënten met een GMD.

Huisbezoek tussen 08.00-18.00 uur: 40 euro

Voor avondbezoeken (na 18u: 49€) en nachtbezoeken (na 21u: 90€) gelden hogere honoraria.

Voor bepaalde technische prestaties wordt een supplement aangerekend, conform de riziv-tarieven.


De jaarlijkse bijdrage van 30 Euro voor uw GMD wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.


Zie tarieven Ziekenfonds CM.BE


Het Vlaams Patiëntenplatform, het Netwerk tegen Armoede en de Gezinsbond roepen huisartsen op om patiënten beter te informeren over de derdebetalersregeling.


Wat houdt het precies in?
Het doel van deze maatregel is de toegang tot medische zorg bij een huisarts te verbeteren voor patiënten met recht op de verhoogde tegemoetkoming.
Meestal mensen met een laag inkomen.
Dankzij de regeling betaalt zo’n patiënt enkel nog zijn persoonlijk aandeel en krijgt de huisarts zijn ereloon direct van het ziekenfonds.

De maatregel is van toepassing op de raadplegingen en voor de technische verstrekkingen die tijdens de raadpleging worden uitgevoerd maar voor alle duidelijkheid niet voor de huisbezoeken.

Wie komt in aanmerking?
‘Er zijn drie mogelijk grote categorieën van patiënten die in aanmerking komen om de verhoogde tegemoetkoming te krijgen.

Ofwel ontvang je een specifieke uitkering zoals een leefloon of gelijkgestelde steun van het OCMW, een inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming voor personen met een handicap.

Daarnaast kan het ook op basis van een inkomensonderzoek. Lag je bruto belastbaar gezinsinkomen is het voorbije kalenderjaar lager dan 16.965,47 euro per jaar, verhoogd met 3. 140,77 euro per bijkomend gezinslid, kan je er van genieten.

Voor o.a. gepensioneerden, mindervaliden, weduwen/weduwnaars, personen met een invaliditeitsuitkering ontvangen en personen die minstens één jaar ononderbroken arbeidsongeschikt of volledig werkloos zijn geldt wel een andere berekeningswijze.
Vraag uitleg bij uw ziekenfonds!

Een derde mogelijkheid is dat je wees bent of als niet-begeleide minderjarige vreemdeling in ons land verblijft.

Hoe kan ik zien dat ik in aanmerking kom?
Doe navraag bij uw ziekenfonds. Op het kleefbriefje van de mutualiteit staat de code xx1/xx1.

Wie wel in aanmerking komt voor het systeem van de derdebetaler zal nog maar 1 euro betalen aan de arts wanneer men over een globaal medisch dossier beschikt of 1,5 euro als je er geen hebt.
De rest van het bedrag krijgt de arts rechtstreeks van het ziekenfonds.
Je hoeft het dus niet meer voor te schieten.
Bedoeling is mensen die het financieel minder goed hebben, toch de kans te geven om naar de dokter te gaan’, zegt Dieter Herrogodts van de CM.

bron: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20150930_01895376
verschenen op : 04/11/2015


Zie tarieven Ziekenfonds CM.BE