KOORTS OF VERKOUDHEID: KOM NIET NAAR DE WACHTZAAL , MAAR INFORMEER U EERST !
Meer info over COVID-19 en het coronavirus
Lees zeker ook onze FAQ's, waar u al zeer veel informatie vindt. 
Lees zeker ook  
www.mijncoronatest.be

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Wel blijft het dragen van een mondmasker:
 • verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar in ziekenhuizen en andere zorginstellingen vermeld in artikel 3, §1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022
 • sterk aanbevolen vanaf de leeftijd van 12 jaar bij gezondheidszorgberoepen zoals artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, apothekers, … (uitgezonderd logopedisten en de psychologen):
  • alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de voornoemde professionals;
  • al het personeel en alle bezoekers van apotheken.

Het gebruik van FFP2 mondmaskers wordt aanbevolen voor medisch kwetsbare personen.
 
Wie niet ziek is of slechts heel lichte symptomen heeft, vragen we zoveel mogelijk informatie en hulp te zoeken via andere kanalen:
• https://www.info-coronavirus.be/ of 0800 14 689 voor algemene vragen,
• 02 214 19 19 voor vragen over contactopvolging,
• https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat als je lichte symptomen hebt en dus mogelijk een test nodig hebt,
• 078 78 78 50 voor vragen over COVID-certificaten,
• 1700 voor vragen over vaccinatie.
 
Wie wel ziek is en hulp nodig heeft, vragen we een beetje begrip. Uiteraard zal de huisarts prioriteit geven aan wie het meest hulp nodig heeft. Maar stel zelf je zorg niet uit. Kan je je huisarts niet meteen bereiken, probeer het dan wat later zeker opnieuw.
Self Assessment Testing
https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat
Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. H
eeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Om uw privacy te beschermen, worden de antwoorden op deze vragen niet opgeslagen. Met de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan of bij een apotheek in de buurt. U moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

Echter, een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort (zie rechthoek) of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.
Aandachtspunten indien dit formulier ingevuld wordt voor kinderen
Als je kind tot een risicogroep behoort, heeft de arts dat normaal met jou besproken. Ter herinnering: risicogroepen voor kinderen vind je terug in dit document.
Voor kinderen jonger dan 1 jaar met koorts verwijzen we naar de richtlijnen van Kind en Gezin: wat te doen bij koorts.
Neem in ieder geval dringend contact op met de arts als een kind of tiener jonger dan 16 jaar
 • er erg ziek uitziet of snel achteruitgaat
 • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
 • een bleke, grauwe of blauwe kleur heeft
 • verward en geagiteerd is, of juist suf of moeilijk te wekken is
 • slap is
 • moeilijk ademt, af en toe even stopt met ademen, kreunt of zucht
 • stuipt
 • abnormaalt huilt
Buiten de consultatie-uren neemt u contact op met de arts van wacht. Die vindt u via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. In dringende gevallen belt u naar 112.
Algemene aandachtspunten voor volwassenenp
Risicogroepen voor volwassenen zijn:
 • leeftijd > 65 jaar  
 • ernstige zwaarlijvigheid
 • suikerziekte in combinatie met andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden of nierproblemen.
 • ernstig chronisch hart- en vaatlijden, long- of nierproblemen
 • gedaalde immuniteit (verminderde weerstand) en/of kanker (onder behandeling)

NIET GEVACCINEERDEN KUNNEN ZICH ALTIJD LATEN INENTEN:
Contacteer volgens uw regio uw vaccinatiecentrum:

IEPER: Adres vaccinatiecentrum: Ter Waarde 1, 8900 Ieper
Mail: vaccinatiecentrum@ieper.be Telefonisch: 0800 30 70 4 (gratis nummer), van maandag tot vrijdag van 9.30 u. tot 17 uur.

VEURNE: Callcenter vaccinatiecentrum Furnevent: 0800 200 74 Nijverheidsstraat 8 in Veurne
_____________________________________________________________________________________________________
Wat verandert er vanaf 10 januari 2022?

Wie al een boosterprik heeft gekregen of maximaal vijf maanden geleden met de basisvaccinatie ingeënt werd, moet niet in quarantaine na een hoogrisicocontact. Zij moeten ook geen PCR-test laten afnemen. Ook kinderen die hun twee dosissen hebben ontvangen, zullen dus niet in quarantaine moeten na een hoogrisicocontact.

Wie nog geen boosterprik kreeg of langer dan vijf maanden geleden de basisvaccinatie ontving, mag vanaf vier dagen uit quarantaine na een hoogrisicocontact mits er tot en met dag zeven een dagelijkse zelftest wordt afgenomen. Ook die mensen hebben dus geen PCR-test meer nodig om de quarantaine te beëindigen.

Kinderen tussen 12 en 17 jaar die hun twee prikken hebben gekregen, worden sowieso als volledig gevaccineerd beschouwd en moeten niet in quarantaine na een hoogrisicocontact, óók als de tweede prik langer dan vijf maanden geleden is. Dat komt omdat zij nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik.

Wie niet gevaccineerd is, moet na een hoogrisicocontact nog steeds tien dagen in quarantaine. Die kan vanaf dag zeven worden opgeheven indien een negatieve zelftest kan worden voorgelegd, en dit elke dag tot en met dag tien.

Wie besmet is met het coronavirus moet nog steeds in isolatie, maar de periode wordt ingekort van tien naar zeven dagen. Wie dan geen klachten meer heeft, mag mits negatieve zelftest uit isolatie.

Kinderen tussen 5 en 11 jaar krijgen de status van de volwassen persoon of personen waarbij het kind op dat ogenblik verblijft. Dit betekent dat het kind dezelfde quarantaineregels moet volgen als deze volwassene. Dat betekent dat wanneer één van de volwassenen aan quarantaine (of isolatie) onderworpen is, ook het kind in quarantaine moet.

De quarantaineregels voor scholen, die als alles volgens plan verloopt op maandag 10 januari heropenen, worden woensdag bekeken.
Stacks Image 211
KOORTS OF VERKOUDHEID?

HEB JE KLACHTEN DIE MOGELIJKS MET CORONA TE MAKEN HEBBEN :

Koorts,  Hoest, Keelpijn,  Kortademigheid :  BEL EERST  DE DOKTER 

Kom je op afspraak  :  thuis handen wassen,    draag een mondmasker!!! Altijd!!!!


Meer info via https://www.info-coronavirus.be/nl/