Doorbraakinfecties

Zoals u weet, beschermt een volledige vaccinatie goed tegen besmettingen, symptomatische infecties en nog beter tegen hospitalisatie en sterfte.

Toch komen doorbraakinfecties bij volledig gevaccineerde personen wel voor, ze nemen zelfs toe.

Wetenschappelijke gegevens wijzen erop dat dat de kans op doorbraakinfecties toeneemt naarmate de tijd verstrijkt en dat de vaccinatie efficiëntie (VE) verminderd is 5 maand na een volledige vaccinatie t.o.v. het begin (met vermoedelijk sterkere daling in VE voor wat het Pfizer/BioNTech vaccin betreft dan voor het Moderna vaccin).

Het risico op besmetting blijft wel duidelijk groter bij niet gevaccineerde personen.


Dit blijkt bvb. ook wanneer we de 7-daagse incidentiecijfers per 100.0000 tussen beide groepen gaan vergelijken:

Op 1 augustus 2021 bedroeg de incidentie 165,24 onder niet-gevaccineerde personen ten opzichte van 30,35 onder volledig gevaccineerde personen.

Uit de informatie over symptomen die werden gemeld op het moment van de oproep door contactopsporing na een positieve test, blijkt ook dat 51,07 % van de volledig gevaccineerde personen (4.147/ 8.120) geen symptomen had die compatibel waren met COVID-19.

Recente wetenschappelijke studies tonen ook aan dat,
bij een besmetting met de Delta variant, de virale lading sneller daalt bij volledig gevaccineerde personen met een mRNA vaccin dan bij niet gevaccineerde personen en dat volledige vaccinatie goed beschermt tegen symptomatische infecties.

Het minder goede nieuws hierbij is dat de virale lading (CT waarden) initieel gedurende de eerste 4 à 5 dagen na besmetting quasi even hoog (resp. laag) zijn bij volledig gevaccineerde personen dan bij niet gevaccineerde personen na besmetting met de Delta variant.

Volledig gevaccineerde personen zijn dus de eerste dagen na een Delta infectie wellicht quasi even besmettelijk als niet gevaccineerde personen.
Daarna daalt de besmettelijkheid wel snel.

Het belangrijkste gegeven blijft evenwel dat de vaccins een heel goede bescherming bieden tegen ernstige ziekte / hospitalisatie en overlijden.
Dit blijkt ook uit de nationale cijfers.
Van de in totaal 15.114 patiënten die tussen 15 februari en 12 juli werden opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19, waren er 372 (2,5%) volledig gevaccineerd.

Bron: Team Infectieziektebestrijding en Vaccinatie, Afdeling Preventie, Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen