Covidvaccinatie
Waarom vaccinatie tegen COVID-19 belangrijk is
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie tegen te gaan. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en redt levens. Dankzij vaccinatie moeten er ook minder en minder snel dingen verboden of gesloten worden. Heel belangrijk dus om je te laten vaccineren. Niet voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar.
Enkele maanden na de basisvaccinatie begint je opgebouwde immuniteit weer af te nemen. Het is dan belangrijk om een boosterprik te krijgen om opnieuw je immuniteit tegen het corona-virus te versterken.

Minder risico op ernstige ziekte door COVID-19 
Een besmetting met COVID-19 kan erg gevaarlijk zijn. Sommige mensen hebben zelfs intensieve zorg nodig. De gevolgen van een corona-infectie kunnen ook lang naslepen (vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoogde temperatuur, langdurig verlies van smaak en geur, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid).
Ook gezonde, jonge mensen kunnen ernstig ziek worden van het virus en langdurige klachten hebben.

De onderzoeksinstelling Sciensano heeft op basis van de besmettingen en ziekenhuisopnames berekend hoeveel bescherming de vaccinaties geboden hebben:
 • Het risico om in het ziekenhuis te worden opgenomen als gevolg van COVID-19 was
  • met 88% verminderd bij mensen van 18 tot 64 jaar die volledig waren gevaccineerd, 
  • met 63% verminderd bij mensen van 65 jaar en ouder, in vergelijking met mensen van dezelfde leeftijd die niet waren gevaccineerd.  
 • Het risico om op de afdeling Intensieve Zorgen in het ziekenhuis te worden opgenomen als gevolg van COVID-19 was
  • met 93% verminderd bij mensen van 18 tot 64 jaar die volledig geïmmuniseerd waren,
  • met 75% verminderd voor degenen van 65 jaar of ouder.  
 • Het risico om na ziekenhuisopname te overlijden aan COVID-19 
  • was 8 keer lager bij volledig gevaccineerde patiënten in vergelijking met niet-gevaccineerde personen van 18 jaar en ouder 
Volledig rapport van Sciensano over de impact van vaccinatie

Je laten vaccineren voorkomt beter dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt. Want ook als je eerder al besmet was, kun je terug besmet raken en ernstig ziek worden. 

Een 
uitvoerige studie van het Amerikaanse centrum voor infectieziektebestrijding (CDC) toonde aan dat de kans dat iemand die eerder al COVID heeft doorgemaakt opnieuw besmet geraakt, iets meer dan 5 keer zo hoog is dan de kans dat iemand die volledig gevaccineerd is toch nog besmet geraakt. 
Het coronavaccin is de beste manier om je te beschermen tegen COVID-19.

Je bent minder besmettelijk
Wanneer je ongevaccineerd bent, loop je sneller corona op en vorm je sneller een risico tot transmissie van het virus op anderen. Volledig gevaccineerde personen worden minder vaak besmet, waardoor dit een belangrijke impact heeft op de transmissie. Gevaccineerde personen kunnen nog steeds besmet worden met het corona-virus, maar gevaccineerde personen verspreiden het virus voor een kortere tijd dan niet gevaccineerde personen.   
Uit het onderzoek van Sciensano naar besmetting en vaccinatie in Vlaanderen blijkt dat in de periode tussen 18 en 31 oktober 2021 (vierde golf): 
 • het risico op besmetting bij volledig gevaccineerde personen van 18 tot 64 jaar verminderd was met 52%, 
 • het risico op besmetting bij volledig gevaccineerde personen van ouder dan 65 jaar verminderd was met 13%, in vergelijking met niet-gevaccineerde mensen van dezelfde leeftijd.  
De vermindering van de beschermingsgraad tegen besmetting bij 65-plussers komt mogelijk door een afname van de immuniteit in deze groep die immers heel vroeg in de vaccinatiecampagne gevaccineerd is. Dit toont ook het belang van een boostervaccinatie aan.  
Het kennisinstituut Sciensano berekent in zijn wekelijkse epidemiologische rapport de bescherming die een vaccinatie met booster biedt tegen het risico op besmetting in vergelijking met volledig gevaccineerde leeftijdsgenoten.
Uit hun rapport van 17 december voor de periode tussen 29/11 en 12/12 blijkt:
 • 66% minder risico voor 18-64-jarigen,
 • 67% minder risico voor 65+'ers. 
Het effect en de veiligheid van boostervaccinatie
Als je dus gevaccineerd bent en je komt met het virus in contact, dan ben je niet alleen zelf beter beschermd, maar zal je ook minder snel andere mensen besmetten.

Je helpt de verspreiding van het virus (en mogelijke varianten) tegen te gaan
De 70% groepsimmuniteit die eerst gecommuniceerd werd om het coronavirus te stoppen, bleek om verschillende redenen achterhaald. Het blijft nog steeds belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren omdat dit wel een impact heeft op de transmissie. De basisvaccinatie en boosterprik zijn daarin beiden belangrijk. 
Hoe meer mensen gevaccineerd worden wereldwijd, hoe minder kansen we aan het virus geven om een nieuwe variant te ontwikkelen.  

Je beschermt kwetsbare mensen die niet gevaccineerd kunnen worden
Een vaccin beschermt het individu én heeft ook een impact op de verspreiding van het virus. Deze impact is kleiner dan we oorspronkelijk verwacht en gehoopt hadden. Toch kan je door je te laten vaccineren de personen beschermen die niet gevaccineerd kunnen of mogen worden, zoals mensen met een ernstige allergische voorgeschiedenis op vaccins (type anafylactische reactie). 
Hoewel geen enkele medische handeling volledig vrij is van risico of ongemak, heeft vaccinatie meer voordelen dan nadelen.  
Je verlicht de druk op het zorgsysteem
Dankzij vaccinatie is er minder kans dat je naar de huisarts moet of in het ziekenhuis belandt omdat je ernstig ziek wordt door COVID-19. Het zorgsysteem is de afgelopen twee jaar zwaar onder druk komen te staan door het hoge aantal coronabesmettingen en de talrijke hospitalisaties. Hierdoor moeten ook andere behandelingen, die belangrijk zijn en levens redden, op pauze gezet worden. Laat je dus vaccineren, zo help je ook de zorgverleners die altijd klaar staan voor jou en zorg je dat de reguliere zorg goed kan doorgaan. 
Je opgebouwde afweer opnieuw versterken met een boosterprik 
Na verloop van tijd neemt de bescherming van je basisvaccinatie af. Je opgebouwde immuniteit tegen COVID-19 daalt en het risico op infectie neemt weer toe. Het moment waarop die immuniteit daalt verschilt van persoon tot persoon en hangt ook af van het vaccin dat je bij je basisvaccinatie ontving. Een boosterprik versterkt opnieuw je bescherming en geeft een ‘boost’ aan je immuniteit. Zo help je opnieuw mee aan het verminderen van de verspreiding van het virus in de maatschappij, bescherm je personen die niet kunnen gevaccineerd worden en draag je jouw steentje bij aan het verlichten van de druk op de zorg. 
Het blijft wel belangrijk om de andere coronamaatregelen te blijven volgen; zo ben je het best beschermd tegen corona. Na je vaccinatie kan je het virus nog doorgeven.
Meer informatie over de boosterprik 

Vaccinatie voor kinderen van 5 tot 11 jaarSamen kunnen we corona onder controle krijgen. Door iedereen te vaccineren. Ook jonge kinderen.

Zo kan het virus zich minder en moeilijker verspreiden. Door je kind te laten vaccineren, wordt het beschermd tegen COVID-19 én raakt het gezins-, school- en vrijetijdsleven van kinderen minder verstoord.
Laat je kind dus vaccineren. Want beter beschermd, da’s samen blijven leren, sporten en spelen!

Wanneer start de vaccinatie?
Alle kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen de kans zich te laten vaccineren tegen COVID-19 en ontvangen hiervoor de komende weken in januari een uitnodigingsbrief met informatie. Kinderen met onderliggende aandoeningen zullen daarbij voorrang krijgen.
De vaccinatie is niet verplicht, maar verkleint het risico op besmettingen en ziekte en biedt zo voordelen voor het kind en de maatschappij.

HET CORONAVACCIN IS VEILIG EN UITGEBREID GETEST
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen het kindervaccin van Pfizer toegediend.
Dat vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. Het wordt al in verschillende landen wereldwijd toegediend.


4 REDENEN OM JE KIND TE LATEN VACCINEREN

1. Vaccinatie zorgt voor
minder besmettingen en dus minder quarantaines.
Dat betekent dat het leven van je kind minder verstoord wordt.
Want ongestoord blijven spelen en naar school gaan, is goed voor het welzijn en de ontwikkelingskansen van je kind.

2. Het
beschermt je kind tegen ziekte door corona.
Ook al worden kinderen niet vaak ziek door corona, toch vermijd je beter het kleine risico op ernstige ziekte.
Duiken er later nieuwe varianten op, dan is het mogelijk dat het vaccin minder goed werkt.
Maar het biedt nog altijd meer bescherming dan niet gevaccineerd zijn.

3.
Immuniteit door vaccinatie is beter en langduriger dan door besmetting.
Ook als je kind al eens besmet werd met het coronavirus, kan het opnieuw besmet geraken.
Na vaccinatie is de kans op ziekte kleiner.
Immuniteit na een besmetting neemt sneller af.

4. Het
beschermt iedereen waarmee je kind contact heeft: ouders, grootouders, broers en zussen.
Als je kind gevaccineerd is, is de kans kleiner dat hij of zij besmet geraakt en een besmetting doorgeeft aan andere mensen.
Alle redenen om je kind te laten vaccineren, lees je op
www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Stacks Image 231